Факторите, влияещи върху точността на обработка на прецизните части и NC обработката, могат да подобрят използваемостта на частите

Факторите, които влияят върху прецизността на прецизната обработка на детайли и NC обработката, могат да увеличат използваемостта на частите.

Обработката на прецизни детайли се нарича прецизна механична обработка. Именно поради високия процес на обработка и изискванията към процеса, а прецизността на продуктите е много висока. Прецизността на прецизните части включва точността на позицията, размера, формата и т.н. водещите техници комбинират с опита на компанията в производството и обработката в продължение на повече от десет години. Следните фактори, влияещи върху прецизността на прецизните части, са обобщени

(1) Въртящото се биене на шпиндела на машинния инструмент може да доведе до някои грешки в прецизността на обработка на частите.

(2) Неточността на направляващата шина може да доведе и до грешка във формата на детайла.

(3) Трансмисионните части могат също да доведат до грешка при обработката на детайла, която също е основният фактор за грешката на повърхността.

(4) Различните видове инструменти и приспособления също ще имат различни ефекти върху прецизността на детайла.

(5) В процеса на обработка и рязане системата ще се деформира поради промяна на позицията на точката на напрежение, което ще доведе до разлика и точността на детайла може да бъде с различна степен на грешка.

(6) Различната сила на рязане също ще доведе до влияние на прецизността на детайла.

(7) Грешката, причинена от деформацията на нагряване на технологичната система, в процеса на механична обработка, процесната система ще произведе определена термична деформация под действието на различни източници на топлина.

(8) Деформацията на технологичната система, причинена от нагряване, често води до влияние на прецизността на детайла.

(9) Деформацията на машинния инструмент, причинена от нагряване, ще причини деформация на детайла.

(10) Деформацията на инструмента ще има голямо влияние върху детайла.

(11) Самият детайл се деформира от нагряване, което се причинява главно от нагряване по време на рязане.

Обработката на части с ЦПУ е най-честата операция на производителите на части с ЦПУ процес на обработка. Тази технология може да подобри използваемостта на частите, да подчертае съответните характеристики и да я приложи към детайлите на различни индустрии. При обработката на струг с ЦПУ първо се определят технологичните изисквания на частите и партидата от обработвания детайл. Функциите на струг с ЦПУ трябва да бъдат подготвени на ранен етап, предпоставките за избор на струг с ЦПУ трябва да бъдат разумни, а процесните изисквания на типичните части трябва да бъдат изпълнени главно в структурните размери, обхвата на обработка и изискванията за точност на частите.

Според изискванията за прецизност, тоест точността на размерите, точността на позициониране и грапавостта на повърхността на детайла, се избира контролната прецизност на струга с ЦПУ. Според надеждността, надеждността е гаранция за подобряване на качеството на продукта и ефективността на производството. Надеждността на CNC машината се отнася до дългосрочната стабилна работа без отказ, когато машината изпълнява функциите си при определени условия. Това означава, че средното време без повреда е дълго, дори и да има повреда, тя може да бъде възстановена за кратко време и отново да се използва. Избрани са машините с разумна структура и отлична изработка. Като цяло, колкото повече потребители, толкова по-висока е надеждността на CNC системата.

Материалите за обработка на струг с ЦПУ са неръждаема стомана 304, 316, въглеродна стомана, мед, алуминий, сплав, пластмаса, POM и др. Въпреки това, различни качествени инструменти са необходими за различните материали на превозното средство, за да се гарантира точността, изисквана от всеки продукт


Час на публикация: 03.06.2021 г